Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost Kateřina Tučková se sídlem Za Botičem 1298/8, Praha 15, 10200 , IČ: 75063972 zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů, služeb a marketingových informací Vaše osobní údaje. 


Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?
Společnost Kateřina Tučková je správcem osobních údajů, které nám poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Zahrnují jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách).

Proč je potřebujeme?
Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi. 

Jak s osobními údaji nakládáme?
Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. 

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému přístupu k nim;

Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?
Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci na území České republiky. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu existuje zákonný důvod. Chceme být Vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.

Jak dlouho osobní údaje držíme?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas.

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Kontakt na naše zákaznické centrum: Tel. +420 606 905 558